De Jonge Advocaten - Belastingkundigen

De Jonge Advocaten - Belastingkundigen
Omschrijving

Bij De Jonge Advocaten – Belastingkundigen te Vlaardingen (sinds 1997) zijn zowel advocaten als fiscalisten werkzaam. Het samenwerkingsverband De Jonge Advocaten is een uitvloeisel van het “Advokatenkollektief Vlaardingen”. Het kantoor is natuurlijk wel met de tijd meegegaan, de sociale inslag en betrokkenheid is gebleven. De grondgedachte van het kantoor is dat iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, recht heeft op dezelfde kwalitatieve rechtsbijstand. De nadruk van het kantoor ligt op het bestuursprocesrecht.Op ons kantoor zijn twee advocaten werkzaam waarbij er vooral wordt geprocedeerd tegen bestuursorganen zoals het UWV, de Belastingdienst, Toeslagen – Belastingdienst, lokale overheden (gemeente Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Maassluis etc.), DUO, het Zorgkantoor, het CAK, het CIZ en de SVB.

Hoogstraat 83
3131BM Vlaardingen
Nederland

Nederland

Telefoon
Gratis spreekuur
Nee