Reactie Kamerbrief plan van aanpak sociale advocatuur

GÉÉN INDEXERING EN GÉÉN DELTAPLAN: Maatregelen minister Weerwind volstrekt onvoldoende om leemte in rechtshulp NU te verhelpen.

De minister heeft in de Kamerbrief van vandaag zijn bezorgdheid geuit over de daling van het aantal ingeschreven advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Die daling is beschreven in het rapport van onderzoeksbureau Panteia (De arbeidsmarkt voor de Sociale Advocatuur, augustus 2022).

De VSAN deelt de bezorgdheid van de minister en heeft meegedacht met zijn plan van aanpak. Echter zijn onze acute zorgen, namelijk die over de reële financiële achteruitgang van de positie van de sociaal advocaat, niet meegenomen in zijn aangedragen oplossingsrichtingen. Daarom stelt de VSAN dat de maatregelen die de minister in zijn Kamerbrief aankondigt, op dit moment onvoldoende zijn om uitstroom tegen te gaan en leemte in de rechtshulp aan on- en minvermogenden te voorkomen.

Kort en goed ziet de VSAN maar twee oplossingen voor deze grote dreiging in de rechtshulp:

Op de korte termijn is indexering van het tarief absoluut noodzakelijk om de niet-natuurlijke uitstroom te stoppen (sociaal-advocaten stoppen vanwege teruglopende inkomsten) en het vak aantrekkelijk genoeg te maken voor startende advocaten.

Voor de langere termijn moet er een samenhangend plan komen om alle toga-beroepen (rechterlijke macht, Openbaar Ministerie en advocatuur) aantrekkelijker te maken voor recent afgestudeerde juristen. Nu zorgt de grotere aantrekkelijkheid van het ene toga-beroep voor een verminderde aantrekkelijkheid van het andere toga-beroep. Dit waterbedeffect moet worden tegengegaan en in de toekomst worden voorkomen.

Op maandag 26 juni is minister Franc Weerwind te gast op onze algemene ledenvergadering (ALV) en gaan we graag het gesprek met hem aan hoe nu verder.

Document
Bijlage Size
reactie_vsan_op_kamerbrief_mrb_21_april_2023.pdf (440.94 KB) 440.94 KB