Safe the Date: ALV 31 maart 2023 + korte enquete inz. het niet-indexeren.

ma, 01/16/2023 - 14:44

Beste leden,

dit nieuwe jaar willen we graag beginnen met het uitvoeren van een van onze goede voornemens, namelijk de organisatie van meerdere ALV's waarvan de eerste plaatsvindt in het voorjaar.

Bij deze nodigen we jullie dus uit voor een live-ALV op:

Vrijdag 31 maart 2023
aanvang: 16.00 uur
einde: 19.00 uur

locatie: Pakhuis De Zwijger in Amsterdam (https://dezwijger.nl/)

De laatste live ALV vond plaats in Utrecht, afgelopen juni. Diana de Wolff sprak ons bevlogen toe, maar helaas waren er weinig toehoorders. Met deze vroege uitnodiging hopen we op een grote opkomst, niet in de minste plaats omdat we het prettig vinden jullie allemaal weer te zien en te spreken. Daarnaast wordt er weer een gastspreker uitgenodigd, wie dat dit keer zal zijn, wordt hopelijk binnenkort bekend. 

Mocht je nu al weten dat je aanwezig zult zijn, laat het dan weten door middel van een reactie op deze mail.

Een tweede goede voornemen oftewel bestuursdoelstelling, is het aantrekken van nieuwe leden. Door de vergrijzing zeggen helaas ieder jaar meer sociaal advocaten hun lidmaatschap op, dan dat er nieuwe leden bij komen. Per saldo slinkt de vereniging dus, wat niet alleen jammer is maar ook zorgelijk omdat het juist nu belangrijk is alle partijen aan hun mooie beloftes voor de sociaal advocatuur te laten houden. Hiervoor is niet alleen de inzet van de bestuursleden nodig, maar ook een sterke achterban om slagkracht te kunnen blijven houden. Hier willen we het komende jaar flink aan trekken, waarbij we jullie hulp goed kunnen gebruiken. Ken je collega's, die nog geen lid zijn, vraag ze contact met ons op te nemen zodat we ze duidelijk kunnen maken waarom een VSAN-lidmaatschap ook voor hun van belang is.

Maar niet alleen het aantrekkelijk maken van het lidmaatschap is onze doelstelling, ook het vergroten van de aantrekkingskracht van de sociaal-advocatuur is iets waar we ons dit jaar nog meer voor gaan inzetten. Helaas helpt het debacle van de achterblijvende indexering hier niet bij. Integendeel, het prachtige vak wordt niet alleen minder interessant voor de aankomende advocaat, wederom vrezen we een (vervroegde) uitstroom, omdat de (wel significant gestegen) kantoorkosten niet meer opwegen tegen de inkomsten, die ondanks de recent ingevoerde verhogingen door hoge inflatie en niet-indexatie weer te niet zijn gedaan.

Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda voor het volgende gesprek tussen VSAN-bestuur en Minister Weerwind. We willen dat hij keuzes maakt en duidelijkheid schept. Waar wil hij nu naar toe met de sociaal-advocaat? Hoe denkt hij werkelijk het probleem van de aanhoudende uitstroom het hoofd te bieden, als er geen bereidheid is tot het verbeteren van de financiële positie van de sociaal-advocaat, overigens wel een van de afspraken uit het regeerakkoord.

We horen graag van jullie, door middel van het beantwoorden van enkele vragen in deze korte enquête, voor welke keuzes jullie staan nu kantoorkosten stijgen maar de vergoedingen achterblijven. Het invullen van de 6 vragen kost slechts enkele minuten van je tijd. Resultaten kunnen we meenemen als extra gewicht in het gesprek met de Minister Weerwind en zullen we ook verwerken in een brief die binnenkort aan de Kamerleden zal worden verstuurd.

 

Hartelijke groet, namens het gehele VSAN-bestuur,

 

Annemiek Engbers
secretariaat VSAN