Europese Democratische Advocaten

De organisatie AED-EDL, dat staat voor de 'Avocats Européens Democrats' - 'European Democratic Lawyers', is opgericht in 1987 als overkoepelende Europese organisatie van advocatenorganisaties uit verschillende Europese landen. De Nederlandse aanduiding is Europese Democratische Advocaten.

De organisatie beijvert zich voor de bescherming van advocaten tegen elke vorm van machtsinvloed op politiek, sociaal en economisch terrein.

De organisatie komt op voor de bescherming van verdedigers van het recht, met name daar waar deze in de verdrukking dreigen te komen. De AED-EDL draagt derhalve bij aan de invoering en instandhouding van een modern, humaan en democratisch Europees recht. Voor dit doel organiseert de AED-EDL regelmatig bijeenkomsten om onder meer aandacht te besteden aan de verschillen in wet- en regelgeving en rechtspraak ter realisering van deze doelstelling. De VSAN is lid van deze organisatie.

Vertegenwoordigers AED in Nederland:

Hanno Bos

Biltstraat 101

3572 AL Utrecht

030-2333248

bos@zumpolleadvocaten.nl

Sturla Spans

Goeman Borgesiuslaan 77

3515 ET Utrecht

030-7531477

info@spans-advocaat.nl 

Hans Gaasbeek

Nieuwe Gracht 5A

2011 NB Haarlem

023-5318657

hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nlHein Vogel

Stieltjesstraat 116

3071 JX Rotterdam

010-3132200

vogel@meestersaandemaas.nl