Wat doet de VSAN?

protesterende advocaten

De VSAN behartigt de belangen van haar leden en hun cliënten. Meer dan 400 advocaten verspreid door heel Nederland zijn persoonlijk lid van de VSAN. Deze advocaten zijn allemaal werkzaam binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat zij cliënten bijstaan op basis van toevoeging, in de volksmond: “pro deo” genoemd.

De VSAN maakt zich sterk voor de mensen die geen advocaat kunnen betalen en gebruik willen maken van een toegevoegd advocaat. De VSAN zet zich er voor in dat rechtsbijstand voor mensen met weinig geld haalbaar en betaalbaar blijft. Heeft u juridische bijstand van een advocaat nodig, dan wijzen wij u op een bij de VSAN aangesloten advocaat bij u in de buurt.

Bent u advocaat en staat u regelmatig cliënten bij op basis van toevoeging? Dan is iedere hulp welkom om uw drukke praktijk succesvol te kunnen uitoefenen. De VSAN ondersteunt u bij enkele belangrijke zaken: wij signaleren en becommentariëren relevante ontwikkelingen rondom de toegang tot het recht, wij wisselen kennis en ervaring uit met de leden, wij zetten ons in voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en acceptabele vergoedingen.. Daarnaast biedt de VSAN zeer praktische ondersteuning. Leden kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan intervisies en kunnen steun aanvragen van het VSAN-proefprocessenfonds.

Belangenbehartiging

De rechtsbijstand staat al jaren onder druk. Bezuinigingen hebben ertoe geleid dat steeds minder advocaten in staat zijn hun werk te doen. Daardoor krijgen mensen met een laag of een middeninkomen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. De VSAN maakt zich sterk voor deze mensen. De VSAN onderhoudt contacten met politieke partijen, belangenorganisaties, ministerie van justitie, Raad voor Rechtsbijstand en de NOvA om gevraagd en ongevraagd advies te geven over wet- en regelgeving en de uitvoerbaarheid daarvan op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand en de sociaal advocatuur. De VSAN heeft zich ontwikkeld als een belangrijke belangenorganisatie. Of het nu gaat om voldoende puntenvergoeding bij toevoegingen, de hoogte van de eigen bijdragen, de hervorming van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, de toegang tot het recht: het doel is om bij te dragen aan regelgeving die recht doet aan de belangen van onze leden en hun cliënten.

Hulp van de juiste advocaat

Alle advocaten die zijn aangesloten bij de VSAN zijn hier eenvoudig te vinden. Wie een goede advocaat nodig heeft, kan gebruik maken van onze handige zoekmachine. Juist mensen met een krappe beurs kunnen bij de VSAN terecht. Middels het zoekvenster kunnen rechtzoekenden eenvoudig in contact komen met een advocaat voor een eerste gratis adviesgesprek. Er kan bij deze zoekopdracht gefilterd worden op woonplaats, gratis adviesgesprek, rechtsgebied en/of gesproken taal. Daarmee beoogt de VSAN het vinden van de juiste advocaat en daarmee de toegang tot rechtsbijstand te vergemakkelijken.

Kwaliteit & Professionalisering

De VSAN informeert haar leden over nieuwe ontwikkelingen binnen de (sociaal) advocatuur en biedt hen een platform om kennis en ervaring uit te wisselen. Als lid kunt u deelnemen aan verschillende specialisatiewerkgroepen en intervisiegroepen.

Ondersteuning

Het voeren van een advocatenpraktijk is niet eenvoudig, zeker niet als er veel op basis van toevoeging wordt gewerkt. Tijd en middelen zijn beperkt. Tegelijkertijd moet worden voldaan aan hoge kwaliteitseisen. De VSAN werkt hierbij samen met andere organisaties.

Daarnaast beheert de VSAN een proefprocessenfonds. Dit fonds stelt advocaten in staat om principiële procedures op basis van toevoeging te voeren voor cliënten die onder meer het procesrisico (extra kosten bovenop de eigen bijdrage) niet kunnen dragen.

Signalering & Opiniëring

Om invloed te hebben, is het van belang om gefundeerde meningen te hebben. Daarvoor is onderzoek noodzakelijk. De VSAN houdt door middel van polls en enquêtes een vinger aan de pols bij de leden. Wat zijn de problemen waar leden en hun cliënten in de praktijk tegenaan lopen? En hoe kunnen deze problemen worden opgelost? De uitkomsten van onze enquêtes worden gebruikt om aanbevelingen en adviezen te formuleren. De VSAN publiceert artikelen, brieven en rapporten om te opiniëren, te informeren en om invloed uit te oefenen op beleidsmakers.